Penampakan poster Munir di buku Pak Beye Dan Politiknya

Hey terimakasih kepada teman saya yang sudah heboh mengabarkan kepada saya kalau poster saya masuk dibuku tetraloginyanya Wisnu Nugroho “Pak Beye Dan Politiknya”. Sip!! Semoga nanti dia mau meminjamkan bukunya kepada saya 🙂
Terimakasih
!Andrew!